Glareanus werd op 28 februari of 2 juni 1488 geboren als Heinrich Loriti (ook wel Loritis, Loritti of Loretti) in Mollis in het kanton Glarus in Zwitserland. Zijn latere latijnse naam verwijst naar zijn geboortekanton.
Na zijn opleiding in Bern en Rottweil studeerde hij achtereenvolgens in Wenen en daarna in Keulen theologie, filosofie, wiskunde en muziek. In 1512 behaalde hij in Keulen zijn Magister in vrije kunsten. In hetzelfde jaar werd hij door de duitse keizer Maximiliaan tot 'Poeta Lauratus' (bekroonde - , nationale dichter) benoemd naar aanleiding van een lofgedicht.
In 1514 verhuisde hij na een godsdienstig conflict, naar Basel waar hij leider van een Bursa (woongemeenschap voor studenten) werd. Hier leerde hij de boekdrukkers Johann Froben en Heinrich Petri kennen, alsook de geleerden Erasmus en Oswald Myconius. Tussentijds bezoekt hij Pavia (1515) en Parijs (1517-1522).
Omdat hij om wetenschappelijke redenen in steeds sterkere tegenstelling met de Reformatie komt te staan, gaat hij, na de invoering hiervan in Basel in 1529, naar Freiburg waar hij tot zijn emeritaat in 1560 poëzie, geschiedenis en geografie doceert.
Hij sterft op 7 of 28 maart 1563.

Er zijn wat afbeeldingen van Glareanus, maar met maar weinig onderlinge gelijkenis.