Alle onderstaande songs zijn gratis te downloaden met als enige beperking dat het niet commercieel gebruikt mag worden. Elke week komt er een song bij zodat het uiteindelijke aantal 13 bedraagt.

 
In de ionische modus, dus c-c en dus de normale majeur toonladder. Deze toonladder is door Glareanus benoemd en toegevoegd aan het systeem van de modi. In 5/4 maat.
De dorische modus is de tonenreeks d-d, lijkt op de huidige mineurtoonladder maar dan met een verhoogde 6e toon. Hier voor de zang getransponeerd naar bes (in de Middeleeuwen werd bijna nooit getransponeerd). Het lied l'Homme Armee was in de 15e eeuw populair als onderstem (cantus firmus). Veel missen uit die tijd maken er gebruik van.
De phrygische modus is de reeks van e-e, dus een mineurtoonladder met een verlaagde 2e toon. De maatsoort is hier 11/8.
De lydische modus omvat de tonen van f-f, is dus een majeur toonladder met een verhoogde 4e toon. Dit nummer heeft een wat 'normalere' maatsoort, namelijk 3/4 (wals).
De mixo-lydische reeks loopt van g-g, een majeur toonladder met een verlaagde 7e toon. Deze wordt regelmatig gebruikt in blues- en popmuziek. De maatsoort is 5/4.
De aeolische modus heeft de tonen van a-a en is dus hetzelfde als de huidige mineur toonladder. Dit is een van de toonladders die door Glareanus aan het systeem zijn toegevoegd. Ook hier weer een 5/4 maat.
De lokrische reeks loopt van b-b en ligt ook het moeilijkst in het gehoor; het kost moeite het laatste akkoord als slotakkoord waar te nemen, vooral ook omdat het een verminderd akkoord is. Glareanus verwierp deze toonladder om die reden ook als onpraktisch. De maatsoort is 7/4.
Met deze song zijn we op de helft van de reeks. Alle volgende songs zijn weer in de modus geschreven die in de titel voorkomt en bevatten een element uit de eerste song in dezelfde modus.
De eerste melodie bestaat uit de noten van de eerste melodie in Aeolian in omgekeerde volgorde. De maatsoort is weer 5/4.
Hier is het eerste thema van Mixolydian in omgekeerde volgorde en getransponeerd gebruikt als eerste thema in deze song. Ook hier een 5/4 maat.
De eerste helft van het thema zijn de noten van het eerste thema van Lydian vanaf het einde in omgekeerde volgorde. De maatsoort 7/8 is vormgegeven als een 'manke' wals.
Bij dit nummer geen rechtstreeks verband met Phrygian. De maatsoort is 9/4.
Het eerste thema is wederom het van achter naar voor gespeelde notenvolgorde van het lead thema in Dorian. De maatsoort 5/4.
De eerste 4 en de daarop volgende 6 noten van het eerste thema uit Ionian worden in omgekeerde volgorde gespeeld. De tekst "Glareanus dicit salutem plurimam" is de aanhef in de D0decachordon en betekent Glareanus groet hartelijk. De maatsoort is 7/4


Northern Moor Music Productions©